IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Ліцензія № 507961, Серія АГ

Підготовка до ДПА (державної підсумкової атестації) в початковій школі

У початковій школі проводиться державна підсумкова атестація з української мови або з мови навчання (мова та читання) та математики. Бали за атестацію виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт.

Але основним і базисним є підготовка до ДПА, яку краще розпочинати на початку навчального року. Саме тому ЦРРД «Логіка» пропонує дітям та батькам курс інтенсивної підготовки до ДПА в початковій школі. Зміст підготовки до підсумкової контрольної роботи для атестації з української мови (мови навчання) може формуватись з тексту для диктанту або списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь і завдань до тексту: творчого на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та завдань для перевірки мовнихзнань.

Визначенню рівня навчальних досягнень з української мови (мови навчання) підлягають мовні знання з усіх розділів початкового курсу української мови (мови навчання): мовленнєві (вміння будувати зв’язний текст, використовувати засоби виразності мови, висловлювати власну думку) і правописні уміння учнів.

Зміст підготовки до підсумкової контрольної роботи для атестації з читання може формуватись з тексту для читання мовчки для перевірки сформованості навичок читання, завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом і творчого на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного. Визначенню рівня навчальних досягнень учнів з читання підлягають сформованість навичок читання і розуміння змісту прочитаного тексту.

Підсумковому визначенню рівня навчальних досягнень з математики підлягають сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання величин.

Зміст атестації у формі підсумкової контрольної роботи рекомендується формувати з таких завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.

Велика кількість завдань та послідовність і систематичність викладення матеріалу надасть вашій дитині можливість повністю підготуватися до ДПА у 4 класі та успішно скласти іспити до 5 класу.

Записатись у групи підготовки до ДПА ЦРР Логіка можна за телефонами:
592-11-28, 097-900-59-75

>>> Каникулы в Логике! <<<